Czech xov tooj ntawm 1 mus rau 100

# Writing your language Writing Reading
0 Pes tsawg Nula
1 Ib Jeden
2 Ob Dvě
3 Peb Tři
4 Plaub čtyři
5 Tsib Pět
6 Rau šest
7 Xya Sedm
8 Yim Osm
9 Cuaj Devět
10 Kaum Deset
11 Kaum ib Jedenáct
12 Kaum ob Dvanáct
13 Kaum peb Třináct
14 Kaum plaub čtrnáct
15 Kaum tsib Patnáct
16 Kaum šestnáct
17 Kaum xya Sedmnáct
18 Kaum yim Osmnáct
19 Kaum cuaj Devatenáct
20 Nees nkaum Dvacet
21 Nees nkaum ib Dvacet jedna
22 Nees nkaum ob Dvacet dva
23 Nees nkaum peb Dvacet tři
24 Nees nkaum plaub Dvacet čtyři
25 Nees nkaum tsib Dvacet pět
26 Nees nkaum rau Dvacet šest
27 Nees nkaum xya Dvacet sedm
28 Nees nkaum yim Dvacet osm
29 Nees nkaum cuaj Dvacet devět
30 Peb caug Třicet
31 Peb caug ib Třicet jedna
32 Peb caug ob Třicet dva
33 Peb caug peb Třicet tři
34 Peb caug plaub Třicet čtyři
35 Peb caug tsib Třicet pět
36 Peb caug rau Třicet šest
37 Peb caug xya Třicet sedm
38 Peb caug yim Třicet osm
39 Peb caug cuaj Třicet devět
40 Plaub caug Čtyřicet
41 Plaub caug ib tug Čtyřicet jedna
42 Plaub caug ob lub Čtyřicet dva
43 Plaub caug peb Čtyřicet tři
44 Plaub caug plaub Čtyřicet čtyři
45 Plaub caug tsib Čtyřicet pět
46 Plaub caug rau Čtyřicet šest
47 Plaub caug xya Čtyřicet sedm
48 Plaub caug yim Čtyřicet osm
49 Plaub caug cuaj Čtyřicet devět
50 Tsib caug Padesát
51 Tsib caug ib Padesát jedna
52 Tsib caug ob Padesát dva
53 Tsib caug peb Padesát tři
54 Tsib caug plaub Padesát čtyři
55 Tsib caug tsib Padesát pět
56 Tsib caug rau Padesát šest
57 Tsib caug xya Padesát sedm
58 Tsib caug yim Padesát osm
59 Tsib caug cuaj Padesát devět
60 Caum Šedesát
61 Caum ib tug Šedesát jedna
62 Caum ob Šedesát dva
63 Caum peb Šedesát tři
64 Caum plaub Šedesát čtyři
65 Caum tsib Šedesát pět
66 Caum rau Sixty six
67 Caum xya Šedesát sedm
68 Caum yim Šedesát osm
69 Caum cuaj Šedesát devět
70 Pawg Xya Caum Sedmdesát
71 Pawg Xya Caum muaj ib tug Sedmdesát jedna
72 Pawg Xya Caum ob Sedmdesát dva
73 Pawg Xya Caum peb Sedmdesát tři
74 Pawg Xya Caum plaub Sedmdesát čtyři
75 Pawg Xya Caum tsib Sedmdesát pět
76 Pawg Xya Caum rau Sedmdesát šest
77 Pawg Xya Caum xya Sedmdesát sedm
78 Pawg Xya Caum yim Sedmdesát osm
79 Pawg Xya Caum cuaj Sedmdesát devět
80 Yim caum Osmdesát
81 Yim caum ib tug Osmdesát jedna
82 Yim caum ob Osmdesát dva
83 Yim caum peb Osmdesát tři
84 Yim caum plaub Osmdesát čtyři
85 Yim caum tsib Osmdesát pět
86 Yim caum rau Osmdesát šest
87 Yim caum xya Osmdesát sedm
88 Yim caum yim Osmdesát osm
89 Yim caum cuaj Osmdesát devět
90 Cuaj caum Devadesát
91 Cuaj caum ib tug Devadesát jedna
92 Cuaj caum ob Devadesát dva
93 Cuaj caum peb Devadesát tři
94 Cuaj caum plaub Devadesát čtyři
95 Cuaj caum tsib Devadesát pět
96 Cuaj caum rau Devadesát šest
97 Cuaj caum xya Devadesát sedm
98 Cuaj caum yim Devadesát osm
99 Cuaj caum cuaj Devadesát devět
100 Ib puas Sto